mpo-logo

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)

V návaznosti na priority státní energetické koncepce týkající se koncepce rozvoje síťové infrastruktury pro zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu při požadovaném rozvoji distribuované výroby (zejména OZE) Euroenergy zajišťovala především odbornou podporu, administraci a koordinaci Národního akčního plánu pro Smart Grids.

Byl vytvořen expertní tým složený ze zástupců státních institucí, účastníků trhu s elektřinou a plynem a dalších odborníků, který zpracoval nezbytné analýzy a podklady.

Na základě těchto analýz a podkladů byl připraven „Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)“ pro období 2015 – 2020 s výhledem do roku 2040.

 

NAP SG zahrnoval především vypracování:

 

  • Stávajícího a navrhovaného legislativního rámce ČR a EU včetně připravované klíčové dokumentace
  • Bilancí ES ČR ve dvou variantách (základní a kritický scénář) a klíčové faktory mající vliv na bilanci
  • Vývoje dalších oblastí energetiky ČR
  • Budoucího stavu ES ČR a její flexibility s novými technologiemi
  • Modelu trhu a jeho možných změn
  • Současného a možného budoucího modelu regulace včetně tarifů
  • Harmonogramu kroků (akční plán)Zavedení a využití inteligentních sítí bude v blízké budoucnosti nezbytnou součástí zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy. Integraci velkého objemu výroby elektřiny z intermitentních zdrojů do ES ČR a očekávaný nárůst výroby také v malých zdrojích připojených do distribuční sítě nebude možné zvládnout bez zavedení nového způsobu řízení soustavy a inteligentních sítí. Spotřebitelům navíc poskytnou inteligentní sítě technologickou podporu pro zvýšení účinnosti užití energie, efektivní provozování pokročilých konceptů, např. typu Smart City a elektromobility.