Strategické poradenství v energetice

Strategické poradentsví v energetice

Strategické poradentsví v energetice

Současná energetika musí čelit stále novým podnětům přicházejících jak z oblasti legislativy a regulace, tak z oblasti technické (rozvoj OZE, akumulace elektřiny, elektromobilita apod.).

Přizpůsobení se novým podmínkám a zajištění adaptace firemní strategie na nové trendy v energetice klade v současné době stále vyšší nároky na management a vlastníky subjektů na energetickém trhu.

NABÍZÍME

Euroenergy poskytuje poradenství zejména v českém energetickém sektoru, a to v komplexní škále oblastí podnikových činností v energetice

  • Strategické a koncepční studie a analýzy
  • Studie proveditelnosti
  • Formulování vize a strategie
  • Analyzování stávajících procesů a návrhu nových procesů
  • Implementace reengineeringu v různých oblastech
  • Navrhování organizačních struktur
  • Vytváření obchodních a strategických spojenectví
  • Řešení specifických problémů souvisejících s naplněním krátkodobých i dlouhodobých záměrů a cílů společnosti
  • Podporu v oblasti smluvních vztahů
  • Školení v oblasti projektového řízení a energetiky

REFERENCE

Našimi klienty jsou významné společnosti z oblasti energetiky a státní instituce.

prazska-teplarenska

Koncepce rozvoje zdrojů Pražské teplárenské soustavy k roku 2020

Cílem analýzy bylo navrhnout možné směry rozvoje a budoucí koncepci zdrojů Pražské teplárenské soustavy.

logo_ote

Příprava a založení operátora trhu v ČR

Euroenergy připravila a provedla výběrové řízení v rámci veřejné soutěže na dodavatele a provozovatele infrastruktury Operátora trhu s elektřinou v ČR (OTE). Dále Euroenergy navrhla základní obchodní a finanční principy a vztahy mezi subjekty aktivními na nově vzniklém liberalizovaném trhu s elektřinou v ČR a zajistila implementaci těchto vztahů mezi reálné subjekty.

ceps-logo

Analýza nových nástrojů na energetickém trhu ve Velké Británii

Byla provedena analýza reformy britského trhu s elektřinou (UK Electricity Market Reform) včetně jednotlivých nástrojů reformy: Carbon Price Floor, Emissions Performance Standard, Contracts for Difference, Capacity Market.

DALŠÍ REFERENCE

eon-logo
mpo
rfb