cez-logo

Přípravná fáze 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín

V letech 2006 až 2014 se Euroenergy významně podílela na aktivitách investora ČEZ, a.s. v rámci přípravné fáze dostavby jaderné elektrárny v Temelíně. Jednalo se zejména o spolupráci na zpracování studie proveditelnosti a v souvislosti s přípravou výběrového řízení o spolupráci na zpracování poptávkové dokumentace, manuálu pro hodnocení nabídek včetně cenového benchmarku nabídek.

Z dalších aktivit je třeba zmínit průběžnou aktualizaci časového plánu projektu a financování projektu.

Velmi rozsáhlá studie proveditelnosti dostavby ETE 3,4 byla zpracována v letech 2006 – 2007 a byla výstupem spolupráce mezinárodního konsorcia firem (konkrétně ČEZ, a.s.; ÚJV Řež, a.s., Empresarios Agrupados, S.A. a Euroenergy, spol. s r.o.). Studie proveditelnosti analyzovala dostavbu ETE 3,4 z pohledu technického řešení, staveniště, dodavatelského systému, projektového řízení, časového plánu, financování a ekonomiky. Euroenergy zodpovídala za řízení celého projektu, koordinaci zpracování studie, přípomínkování jednotlivých kapitol studie, poskytování vstupů a za zpracování dílčích kapitol Financování, Ekonomická analýza a Závěrů a doporučení.

V období 2008 až 2013 Euroenergy intenzivně spolupracovala se španělskou společností Empresarios Agrupados, S.A. a ČEZ, a.s. na přípravě výběrového řízení na dodavatele dostavby ETE 3,4. Jednalo se o komplexní přípravu poptávkové dokumentace podle nejlepší světové praxe a manuálu pro hodnocení nabídek. Euroenergy byla zodpovědná za obchodně-ekonomickou část hodnocení nabídek a školení hodnotitelů z řad ČEZ, a.s.

Expertní práce pro ČEZ, a.s. byly ukončeny v roce 2014 cenovým benchmarkem nabídek firem, které zůstaly v tendru do jeho ukončení.