logo_ote

Činnosti pro operátora trhu s elektřinou

Euroenergy se významným způsobem podílela na přípravě a vzniku operátora trhu s elektřinou (nyní operátora trhu). V letech 1999 -2000 Euroenergy připravila a provedla výběrové řízení v rámci veřejné soutěže na dodavatele a provozovatele infrastruktury Operátora trhu s elektřinou v ČR (OTE).

Role Euroenergy zahrnovala

  • zpracování poptávkové dokumentace pro dodávku, provozování a financování
  • organizace výběrového řízení jménem zadavatele
  • vyhodnocení optimální nabídky a uzavření smluv na dodávku, provozování a financování

Euroenergy navrhla základní obchodní a finanční principy a vztahy mezi subjekty aktivními na nově vzniklém liberalizovaném trhu s elektřinou v ČR a zajistila implementaci těchto vztahů mezi reálné subjekty včetně návrhů sekundární legislativy a obchodních podmínek.

Role Euroenergy zahrnovala

  • návrh a přípravu smluvních dokumentů mezi účastníky trhu
  • formulaci obchodních principů vztahů mezi subjekty trhu s elektřinou (pravidla trhu)
  • formulaci principů finančních vyrovnání

Euroenergy řídila jménem zákazníka projekt realizace v jeho celém rozsahu od přijetí nejvýhodnější nabídky, přes přípravu smluvních dokumentů, po činnost zákazníka jako investora během realizace díla, jeho zkoušek a uvedení do provozu. Role Euroenergy zahrnovala project management v plném rozsahu ve všech fázích projektu od přípravy projektu po převzetí díla a desetiletou podporu při provozu systému.

V dalších letech se až do současnosti Euroenergy aktivně podílí na rozvoji OTE, a.s. včetně rozšíření jeho působnosti v oblasti plynárenství.