Teplárenství

Teplárenství

Teplárenství

Teplárenství je v posledních letech zasaženo na jedné straně stále se zpřísňujícími environmentálními požadavky ze strany Evropské unie a na straně druhé nízkou tržní cenou silové elektřiny a tlakem na nízkou cenu tepelné energie.

Aktuální otázkou je též dlouhodobé zajištění paliva, související s postupným útlumem těžby uhlí.

Velká část teplárenských zdrojů na území České republiky ještě dnes částečně využívá původní technologie, které však byly často dimenzovány na zcela jiné provozní režimy a které je třeba postupně v rámci modernizace nahrazovat.

Zhoršená ekonomická situace tepláren však provozovatele často staví do obtížné situace, kdy tlak na nízkou cenu tepla v kombinaci s nízkou cenou silové elektřiny prodlužují návratnost potřebných investic.

NABÍZÍME

  • Strategická podpora provozovatelů tepláren
  • Vyhodnocení dopadů zpřísňujících se environmentálních požadavků na provozované zdroje (BAT – Best Available Techniques)Koordinace přípravy strategických dokumentů (národní akční plány, energetické strategie)
  • Posouzení potřeby investic do ekologizačních opatření
  • Podpora při zajištění finančních prostředků na ekologizační opatření z dotačních titulů
  • Posouzení ekonomiky provozu zdroje a výpočet provozních režimů
  • Analýzy trhu, trendů a směrů v teplárenství

REFERENCE

Našimi klienty jsou zejména společnosti, které připravují nebo provozují teplárenské zdroje v České republice.

plte-logo

Dlouhodobé zajištění dodávek tepla

Cílem studie bylo stanovit rámcová doporučení pro udržení bezpečné, spolehlivé a cenově konkurenceschopné výroby a dodávky tepla prostřednictví systému dálkového vytápění.

c-energy-logo

Rekonstrukce teplárny Planá nad Lužnicí

Zhodnocení rekonstrukce teplárny Planá pro financující instituci zahrnující úvodní posouzení, průběh realizace i finální posouzení dokončení rekonstrukce.

otrokovice-logo

Ekonomika a provozní režimy

Předběžná studie proveditelnosti nového zdroje v lokalitě Otrokovice (ověření dat pro ekonomické hodnocení a výpočet provozních režimů).

DALŠÍ REFERENCE

tta
ts
teplarna-ceske-budejovice
logo-skoenergo1-300x203