Obnovitelné zdroje energie

obnovitelne-zdroje-energie

Obnovitelné zdroje energie

Výstavba a provozování energetických zdrojů využívající obnovitelné zdroje energie je v současnosti velmi dynamicky se rozvíjející oblastí energetiky.

Pro úspěšné dokončení realizace vlastního zdroje využívajícího obnovitelné zdroje je třeba disponovat potřebnými znalostmi v oblasti technického řešení, legislativy, regulace, státní podpory, křížových dotací, notifikace, financování, zajištění veřejnoprávních povolení, výběru dodavatele nebo získání investiční či provozní podpory.

Euroenergy má zkušenosti z přípravy více než sto projektů, a proto má vytvořeno dostatečné know-how pro řešení širokého spektra problémů a požadavků investorů.

Euroenergy se dlouhodobě věnuje problematice obnovitelných zdrojů jak z pohledu investora, tak i z pohledu legislativy, plnění cílů stanovených evropskými směrnicemi a národními plány. V současné době dochází v oblasti obnovitelných zdrojů též ke konsolidaci trhu, kdy zpracováváme pro banky nebo potenciální investory posudky jednotlivých obnovitelných zdrojů pro účely refinancování nebo prodeje/nákupu.

NABÍZÍME

 • Vypracování posudků, studií proveditelnosti projektů OZE (zejména fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, bioplyn, biomasa) pro investora nebo finanční instituce
  • Zhodnocení proveditelnosti projektů OZE (zejména fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, bioplyn, biomasa)
  • Zhodnocení přípravy a realizace projektu a uvedení do provozu z hlediska technického řešení, plnění časového harmonogramu výstavby, dodržení plánovaného rozpočtu a připojení do distribuční soustavy pro účely financování
  • Identifikace rizik, která by mohla mít nepříznivý vliv na další fungování a předpoklady projektu a potvrzení o splnění všech zákonných norem pro výstavbu a prodej elektrické energie, legislativy, regulace, státní podpory, křížových dotací, notifikace atd.
 • Kontrola realizace projektů OZE (technický dozor pro investora a finanční instituce)
 • Zpracování posudku pro refinancování
 • Zpracování analýz a studií o obnovitelných zdrojích energie v ČR
 • Tvorba legislativy v oblasti OZE
  • Zpracování návrhů legislativních aktů (zákonů a vyhlášek) v oblasti obnovitelných zdrojů, koordinace práce projektových týmů a řízení projektů

REFERENCE

Našimi klienty jsou společnosti, které připravují nebo provozují obnovitelné zdroje, dále financující instituce a v oblasti legislativy orgány státní správy.

reiffeisen-bank-logo

Příprava, realizace a hodnocení provozu FVE v ČR

Due diligence projektů výstavby fotovoltaických elektráren o celkovém souhrnném výkonu přesahujícím 20 MW a periodické zpracování ročních hodnocení výroby, nákladů a posouzení tvorby rezerv.

mpo-logo

Národní akční plán pro energie z obnovitelných zdrojů

Příprava a řízení projektu vypracování Národního akčního plánu pro energie z obnovitelných zdrojů v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES.

citibank-logo

Due diligence LESS & ENERGY s.r.o.

Due diligence společnosti LESS&ENERGY s.r.o. a energetického zdroje spalujícího biomasu. Posouzení způsobu provozování zdroje, legislativního prostředí pro další rozvoj, dodavatelsko-odběratelských vztahů a ocenění technických rizik pro další provoz zdroje. Zpracováno pro případný prodej společnosti.

DALŠÍ REFERENCE

unicredit-logo
csob
ceska-sporitelna
deza