Nové směry v energetice

nove-smery-v-energetice

Nové směry v energetice

Energetický sektor prochází v posledních letech dynamickým rozvojem, který je charakteristický snahou o dekarbonizaci a zvýšení energetické účinnosti.

V elektroenergetice i v teplárenství bude docházet k postupné decentralizaci, která s sebou přináší zvýšené požadavky na měření a regulaci a v případě využití intermitentních OZE také na zavádění technologií akumulace energie.

Samostatným tématem je potom například rozvoj čisté mobility nebo plánovaný rozvoj v oblasti energetického využití odpadu v ČR.

Společnost Euroenergy se od samotného začátku rozvoje moderních technologií v České republice účastní nejdůležitějších strategických projektů (Národní akční plán pro chytré sítě a Národní akční plán čisté mobility), díky čemuž má detailní přehled v uvedených oblastech.

NABÍZÍME

  • Koncepční studie (studie příležitosti, předběžné proveditelnosti a proveditelnosti)
  • Příprava a koordinace strategických dokumentů v uvedených oblastech
    • Koordinace přípravy strategických dokumentů (národní akční plány, energetické strategie)
  • Analýzy trhu
  • Analýzy v oblasti smart technologií (cost-benefit analýzy)
  • Technicko-ekonomické hodnocení připravovaných projektů

REFERENCE

Našimi klienty jsou subjekty, které hrají v jednotlivých odvětvích energetiky důležitou roli, stejně jako provozovatelé zdrojů či spotřebitelé.

mpo-logo

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)

V návaznosti na priority státní energetické koncepce týkající se koncepce rozvoje síťové infrastruktury pro zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu při požadovaném rozvoji distribuované výroby (zejména OZE) Euroenergy zajišťovala především odbornou podporu, administraci a koordinaci Národního akčního plánu pro Smart Grids.

cps

Národní akční plán čisté mobility (NAP CM)

Projekt spočíval především v odborná podpoře při přípravě Národního akčního plánu pro čistou mobilitu. Hlavními řešenými tématy byly především stávající a budoucí stav dopravy a vývoj vozového parku v ČR, legislativní rámec, vývoj v oblasti elektromobility a v oblasti vozidel poháněných plynem. Dále byly stanoveny klíčové podmínky pro rozvoj jednotlivých druhů čisté mobility a harmonogram kroků (akční plán).

csres-logo

Studie proveditelnosti Automated metering management v elektroenergetice ČR

Studie proveditelnosti Automated metering management v elektroenergetice ČR zahrnovala především posouzení dopadů na zavedení moderních měřicích systémů v podmínkách české elektroenergetiky a plynárenství.

DALŠÍ REFERENCE

02_Ceps
pre-logo
ts
e-on-distribuce