Náš tým

Vedení společnosti

Tomáš Jícha

 • jednatel
 • project manager

Tomáš Jícha pracuje v Euroenergy od roku 2004 jako projektový manažer energetických projektů a specializuje se na oblast projektového řízení a koordinace projektů, a dále na financování a ekonomiku projektů velkých společnosti působících nejen v energetice. V letech 2000 – 2004 pracoval ve společnosti ENERGOINVEST, a.s. jako finanční analytik se zaměřením na nákladové analýzy, cash-flow analýzy a na finanční projekce a cenové kalkulace v oblasti dodávek tepla konečným zákazníkům. Současně pracoval v německé společnosti ENVP, GmbH jako finanční kontrolor. Předtím Tomáš Jícha pracoval ve společnosti Thermo Euro Ventures, s.r.o. jako finanční analytik.

 1. Vysoká škola ekonomická v Praze (Fakulta podnikohospodářská, titul Ing. v oboru podniková ekonomika)
 2. Cambridge University, United Kingdom (studium anglického jazyka)

Josef Fiřt

 • ředitel

Josef Fiřt pracuje v Euroenergy od října roku 2011 ve funkci ředitele. Specializuje se na oblast legislativy, a to především na legislativu pro energetiku a na koordinaci evropské a české legislativy. Dále na metodiku investiční výstavby velkých investičních celků a projektové řízení. V roce 2004 byl jmenován vládou ČR předsedou ERÚ a v období 09/2004 až 07/2011 vedl Energetický regulační úřad ČR. V letech 2001 – 2004 zastával Josef Fiřt funkci vrchního ředitele sekce energetiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Kromě řízení útvarů zajišťujících problematiku energetiky (elektřina, plyn), teplárenství, hornictví a energetických koncepcí vedl projekt zřízení Operátora trhu s elektřinou (OTE). V tomto období vykonával zároveň i funkci předsedy představenstva OTE a předsedu dozorčí rady společnosti ČEPS a.s. V letech 1993 – 2001 vykonával funkci generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti Energotrans a.s., která zajišťovala výrobu elektřiny a tepla. V období let 1984 – 1993 pracoval v Elektrárně Holešovice v útvaru investiční výstavby, kde v letech 1990 – 1992 vykonával funkci technického ředitele. Byl spoluzpracovatelem a předkladatelem privatizačního projektu Pražská teplárenská a.s. v roce 1992. Po její privatizaci zastával funkci investičního ředitele a místopředsedy představenstva. V letech 1973 – 1984 Josef Fiřt pracoval v Energoinvestu (inženýrské organizaci ČEZ) v různých funkcích v oblasti investic a přípravě provozu energetických zařízení. V letech 1967 – 1973 byl zkušebním technikem v Závodech průmyslové automatizace v Čakovicích.

 1. České vysoké učení technické, Praha (fakulta elektrotechnická, obor technická kybernetika)
 2. Universita Karlova, Praha (právnická fakulta – postgraduální studium)

Senior management

Michal Kubíček

 • projektový manažer

Michal Kubíček pracuje v Euroenergy jako konzultant v oblasti energetiky od roku 2008. Zaměřuje se na přípravu technických a ekonomických analýz a specializuje se na zpracování finančních modelů projektů v energetice. Michal Kubíček se rovněž věnuje analýzám energetické legislativy a zaměřuje se na přípravu strategií v návaznosti na legislativu upravující znečišťování ovzduší ze zvláště velkých spalovacích zařízení.

 1. České vysoké učení technické v Praze (Fakulta strojní, titul Ing. v oboru řízení a ekonomika podniku)

Konzultanti

Petra Glaserová

Petra Glaserová pracuje jako office manager pro administrativní, technické a organizační záležitosti Euroenergy. Řídí organizaci firemních konferencí, seminářů a workshopů. Spolupracuje na rozsáhlejších projektech jako project officer a zároveň je v týmu interního finančního kontrolingu. V Euroenergy pracuje od roku 1995. V letech 1992 – 1994 Petra Glaserová pracovala jako asistent konstruktér ve slévárně Kdynium Kdyně, a.s.

 1. Střední průmyslová škola strojnická, Klatovy (maturitní zkouška v oboru strojírenská technologie)
 2. Barnet College, Londýn (studium anglického jazyka)

Vít Kapoun

Vít Kapoun pracuje v Euroenergy od roku 2011 jako senior konzultant v oblastech elektroenergetiky a plynárenství. V letech 2008 – 2011 pracoval ve společnosti KPMG jako poradce na projektech zaměřených zejména na oblast elektroenergetiky a plynárenství (řízení aktiv, modelování a predikce, správa a analýza podnikových dat). V letech 2007 – 2008 pracoval Vít Kapoun jako analytik v poradenské divizi společnosti ICZ, a.s. a na téže pozici působil v letech 2006 – 2007 v pražské kanceláři společnosti Deloitte.

 1. České vysoké učení technické v Praze (Fakulta elektrotechnická, titul Ing. v oboru ekonomika a řízení energetiky)
 2. České vysoké učení technické v Praze (Fakulta elektrotechnická, titul Ing. v oboru Elektroenergetika)

Externí konzultanti

Albert J. Bell

Albert J. Bell se hlavně zaměřuje na strukturované financování s dopady na finance a právní aspekty těchto transakcí.  Během své pracovní kariéry v investičním bankovnictví Albert J. Bell spolupracoval na projektech fúzí a akvizic podniků, finančních projektech hrazených z vlastních zdrojů nebo dluhovými schématy, dále působil jako poradce pro význačné světové/evropské firmy, české podniky a orgány českého státu v širokém spektru odvětví, specielně v energetickém sektoru, nemovitém majetku, ocelářství a telekomunikacích. Se svou specializací na sofistikované finanční a ekonomické modelové techniky, Albert J. Bell se setkával s vedoucími představiteli bankovních domů působících v regionu. Do roku 2004 vedl v Euroenergy tým korporátního financování (před tím působil jako vedoucí korporátního financování v sesterské společnosti Euroenergy -ve společnosti Hex Capital). Před příchodem do Euroenergy/Hex Capital pracoval jako výzkumný pracovník v oddělení techniky depozice plynné fáze za přítomnosti plazmy v Akademii věd ČR. Albert J. Bell je britský občan, mluví plyně česky a má titul B.Sc. (Hons.) v oboru čisté fyziky z University College London.

Jiří Holec

Jiří Holec pracuje v Euroenergy jako externí konzultant především v oblasti technologických částí elektráren a tepláren. V letech 1991 – 2006 byl členem předsednictva Národního komitétu WEC (World Energy Council). Byl členem představenstva řady společností působících v energetice v ČR. V letech 1991 – 2004 pracoval v Jihomoravské energetice, a.s. jako vedoucí projektu vývoje a implementace informačního systému, později pak jako ředitel divize Obchodování s elektrickou energií. V letech 1990 – 1991 pracoval jako ředitel odboru jaderné energetiky na Federálním ministerstvu hospodářství. V roce 1989 se za JE Dukovany podílel na založení nevládní světové organizace provozovatelů jaderných elektráren (WANO) v Moskvě. Od roku 1979 pracoval v Jaderné elektrárně Dukovany jako náměstek ředitele pro výrobu, od roku 1987 byl ředitelem elektrárny. V letech 1978 – 79 byl vedoucím skupiny pracující na údržbě elektráren na Kubě. Svoji pracovní činnost po absolvování vysoké školy zahájil v roce 1965 v Elektrárnách Poříčí u Trutnova, kde působil v různých technických funkcích, naposledy jako vedoucí výroby závodu Poříčí II. Jiří Holec vystudoval České vysoké učení technické v Praze, obor tepelně energetických zařízení a postgraduálně obor výstavby a provozu jaderných elektráren.

Vojtěch Kotyza

Vojtěch Kotyza pracuje v Euroenergy jako externí konzultant od roku 2011 a specializuje se na technologie jaderných a tepelných elektráren. V letech 1998 -2003 byl zaměstnancem Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni. Celý svůj profesionální život prožil v energetice. V letech 1994 -1998 byl členem představenstva ČEZ, výkonným ředitelem Divize výstavby Jaderné elektrárny Temelín. V letech 1990 – 1994 byl ředitelem Divize jaderné energetiky ve Škoda Praha, a.s (generální dodavatel technologie v oblasti energetiky). V roce 1990 byl ředitelem české technické pomoci při výstavbě jaderné elektrárny Greifswald, Německo. V letech 1966 – 1990 pracoval ve Škoda Praha/Plzeň v různých technických a manažerských pozicích v oblasti spouštění a uvádění elektráren do provozu.

Vlastimil Kraus

Vlastimil Kraus pracoval v Euroenergy od roku 2001 jako projektový manažer. Měl na starosti vedení projektů v oblasti ekonomických analýz, prognóz, strategického plánování a IT. Od roku 2010 je naším externím konzultantem. V letech 1999 – 2000 pracoval Vlastimil Kraus jako ředitel strategického plánování v českém zastoupení švédské energetické společnosti Vattenfall. V letech 1993 – 1999 byl společníkem česko-německé poradenské společnosti Praha-Frankfurt Advisers, kde se zaměřoval na ekonomické, finanční a organizační poradenství. V roce 1992 byl vice-presidentem českého zastoupení americké firmy Financial Media Interantional. V letech 1990 – 1992 působil Vlastimil Kraus ve funkci náměstka ministra hospodářství ČR, kde zodpovídal za oblast paliv, energetiky a surovinové politiky státu. V tomto období byl zároveň předsedou Vládní komise pro státní informační systém ČR a předsedou Rady surovinové politiky vlády ČR. V letech 1989 – 1990 byl Vlastimil Kraus vedoucí odboru Výzkumného ústavu palivoenergetického komplexu (VÚPEK). V letech 1977 – 1989 pracoval ve VÚPEK jako vědecký pracovník v oblasti tvorby ekonomických a ekonometrických modelů zejména v energetice. V této době byl také autorem řady odborných publikací převážně z oblasti optimalizační teorie a praxe.

Josef Křeček

Josef Křeček pracuje v Euroenergy jako externí konzultant především v oblasti řízení elektrizační soustavy, technického řešení sítí, podpůrných služeb a technologických částí elektráren a tepláren. V letech 1990 – 1993 byl členem představenstva ČEZ, a. s. a náměstkem generálního ředitele pro rozvoj společnosti. Předtím působil v české a československé energetice ve významných funkcích v provozu, investicích a rozvoji.

Zdeněk Labský

Zdeněk Labský je členem Advokátní kanceláře Arient-Labský, která se specializuje na obchodní právo. Od roku 1992 vykonává samostatnou právní praxi. Do roku 1992 působil jako vedoucí právník v podnicích zabývajících se investiční a projektovou činností v energetice, zejména v Energoinvestu, Energoprojektu Praha a ČEZ, kde zajišťoval smluvní agendu, a to hlavně v oblasti jaderné energetiky. Zdeněk Labský vystudoval právnickou fakultu University Karlovy.

Jiří Lobkowicz

Jiří Lobkowicz se specializuje na poradenství v oblasti financování společností – fúze a akvizice (M&A), správy aktiv (asset management), podnikatelského rozvoje společností, vyhledávání a příprav projektů pro investory (private equity business). V letech 1992 – 2004 byl společníkem Euroenergy. Mezi jeho další podnikatelské aktivity patří turistika, vinařství, lesní hospodářství a zemědělství. Po roce 1989 byl Jiří Lobkowicz poradcem tehdejšího ministra hospodářství, ministra privatizace a předsedy Fondu národního majetku. Před návratem do České republiky pracoval Jiří Lobkowicz v bankovnictví – do roku 1987 ve funkci generálního ředitele pobočky Chase Manhattan Bank v Curychu, a v letech 1987 – 1990 jako oblastní ředitel poboček v Paříži a Monaku. Jiří Lobkowicz dosáhl titulu Lic. oec. Hsg. na Univerzitě Saint Gallen ve Švýcarsku.

Jakub Musil

Jakub Musil pracoval v Euroenergy od roku 2004 jako senior konzultant v oblasti strategie a podnikové ekonomiky. Nyní zde působí jako externí konzultant. Zaměřuje se na oblast legislativy a práva v podnikání. V letech 2000 – 2004 pracoval v Českém Telecomu, a.s. jako specialista pro strategii. Během studia na VŠE pracoval v několika brokerských společnostech na pozici portfolio advisor.

Stanislav Nestrašil

Stanislav Nestrašil pracuje v Euroenergy jako externí konzultant od roku 2012. Specializuje se na financování společností zejména v oblasti fúzí a akvizic (M&A) a finančním managementu. V letech 1997 až 2011 pracoval v Citibank na různých seniorských pozicích ve firemním bankovním sektoru. Do jeho hlavních oblastí působnosti patřila postupně všechna průmyslová odvětví v České republice a následně i na Slovensku. Od roku 2008 byl kromě korporátního bankovnictví odpovědný za M&A transakce a veřejný sektor. Předtím Stanislav Nestrašil pracoval v Živnostenské bance jako Senior Relationship Manager. Stanislav Nestrašil zahájil svoji profesionální kariéru ve společnosti Mannesmann Rexroth v Brně po ukončení studia na Vysoké škole ekonomické.

Alexej Nováček

Alexej Nováček pracuje jako externí konzultant Euroenergy od roku 2011. Specializuje se na problematiku teplárenství v celém rozsahu, elektroenergetiku a provoz velkých energetických zdrojů. V letech 1999 – 2011 pracoval jako generální ředitel Tepláren Brno a současně vykonával funkci místopředsedy představenstva. V letech 1992 – 2008 pracoval v MST a.s. postupně jako obchodní a výrobní ředitel společnosti. Byl místopředsedou představenstva Tepláren Karviná a.s. V letech 1984 – 1992 pracoval v Ostravsko – Karvinských elektrárnách postupně jako vedoucí výroby, náměstek pro provoz a údržbu a hlavní inženýr společnosti. Od roku 1975 do roku 1984 ve funkcích operátor bloku 200 MW, vedoucí dvojbloku a směnový inženýr se podílel na najíždění Elektrárny Dětmarovice a posléze pracoval jako směnový inženýr v nepřetržitém provozu. Alexej Nováček vystudoval ČVUT Praha, specializaci Ekonomika a řízení energetiky. Na téže škole absolvoval PGS Průmyslová energetika. Dále absolvoval manažerský kurs organizovaný univerzitou St. Galen ve Švýcarsku. V letech 1995 – 1999 byl vicepresidentem mezinárodní programové komise konference Clean Coal Technology v Pittsburgu, USA. Podílel se na založení Teplárenského sdružení ČR kde v létech 1992 – 1997, 2005 – 2011 vykonával funkci předsedy výkonné rady.

Jan Pisko

Jan Pisko pracoval v Euroenergy v letech 1997 – 2007 jako konzultant v oblasti energetiky a ekonomiky, od roku 2008 je naším externím konzultantem. V letech 1992 – 1997 pracoval v U. S. Agency for International Development (USAID) jako specialista pro projekty z oblasti energetiky a životního prostředí. Předtím Jan Pisko pracoval na odboru palivoenergetické politiky Federálního ministerstva hospodářství, kam přešel z Výzkumného ústavu palivoenergetického komplexu, kde se od roku 1969 zabýval problematikou automatizace systémů řízení a informačními systémy. Předtím byl Jan Pisko zaměstnán ve společnosti Skloprojekt jako projektant ekonom a pracoval na projektech zaměřených na ekonomickou efektivnost investičních řešení.

Radoslav Schlögl

S využitím průřezových znalostí energetiky Radoslav Schlögl vede projekty přecenění hmotného investičního majetku společností, zabývajících se výrobou a rozvodem elektrické energie. Vedl pro ČEZ hodnocení ekonomické části nabídek odsiřovacích zařízení. Radoslav Schlögl také vedl projekt přípravy a výstavby prvního průmyslového použití bezodpadové odsiřovací technologie spalin v elektrárně Tušimice II. Po roce 1985 se zúčastňoval přípravy projektů na snížení negativních účinků uhelných elektráren do životního prostředí. Radoslav Schlögl pracoval v klasické energetice na projektech přípravy a výstavby systémových elektráren a tepláren české energetiky od roku 1962.

Jiří Šedivý

V roce 2003 založil Jiří Šedivý vlastní konzultační společnost Generals. Jiří Šedivý má více než 30 let praxe v řídících armádních funkcích, po roce 1997 spojených s vojenskými strukturami NATO a EU, po roce 2002 z řízení statutárních orgánů civilních organizací. V letech 1998 – 2002 zastával Jiří Šedivý funkci náčelníka Generálního štábu Armády ČR. V této funkci byl zodpovědný za celkový systém obrany ČR, přípravu a výcvik vojsk. Dále řídil realizaci opatření spojených se vstupem ČR do NATO v podmínkách Armády ČR a zodpovídal za úkoly spojené s jednotlivými reformami Armády ČR ve složité rozpočtové situaci. Nejvyššího vzdělání dosáhl na Vojenské akademii Brno a Válečné akademii Armády USA (Pennsylvanie, USA).

Jaromír Vojtaj

Jaromír Vojtaj pracuje v Euroenergy jako externí konzultant především v oblasti výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů se zaměřením na fotovoltaické a solární systémy. Od roku 2007 spolupracuje na vývoji měřicího systému pro nedestruktivní testování tlakových nádob, potrubí a armatur metodou akustické emise při tlakových zkouškách, nábězích provozu a při provozu technologie. V letech 2005 a 2006 byl externím spolupracovníkem FIZ (Výzkumné a inovační centrum) automobilky BMW München. Od roku 2000 působí jako nezávislý konzultant v oblasti systémové analýzy, informačních systémů, systémů řízení jakosti, automatizovaných systémů řízení, tvorby uživatelských a databázových aplikací. Jaromír Vojtaj vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v oboru anorganická technologie.