Legislativa a regulace

Legislativa a regulace

Legislativa a regulace

Základními pilíři fungování jednotlivých odvětví energetiky jsou příslušná legislativa a související regulační rámec.

Každý účastník trhu, ať je jeho role jakákoliv (obchodník, výrobce, distributor, zákazník, …), má svá práva a povinnosti. Precizní znalost a orientace v legislativní oblasti je tak nutností a zároveň přináší konkurenční výhodu.

Naše společnost nabízí podporu a poradenství díky dlouholetým zkušenostem v této oblasti.

NABÍZÍME

Analýza legislativy ČR a EU v oblasti energetiky a životního prostředí

  • Sledování vývoje legislativy
  • Analýza dopadů připravovaných změn legislativy (dopadové studie)
  • Klientské konzultace k připravované legislativě, konzultačnímu procesu
  • Spolupráce a podpora klienta (z privátního a veřejného sektoru včetně státní správy) při tvorbě primární a sekundární legislativy

Poradenství pro energetické subjekty dotčené regulací

  • Analýzy, studie
  • Osobní konzultace s klientem

REFERENCE

eru-logo

Spolupráce na novelách vyhlášek Energetického regulačního úřadu

V rámci více projektů byla Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) poskytnuta podpora a spolupráce při vypracovávání novel vyhlášek, např. regulační vyhláška, vyhláška o připojení, vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou či vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny.

mpo-logo

Koordinace prací na nové energetické legislativě

V rámci projektů pro Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) byly koordinovány práce na nové energetické legislativě.

logo_ote

Analýza dopadů rizik z novel energetických zákonů na energetický trh

V rámci projektu pro Operátora trhu (OTE) byla analyzována jednotlivá zmocňovací ustanovení energetických zákonů a vyhodnoceny potřeby novelizace, resp. vydání nových právních předpisů (vyhlášek). Dále byla provedena analýza rizik, tj. rozdělení jednotlivých vyhlášek do skupin dle míry rizika související s jejich dopadem na energetický sektor z důvodu pozdní aktualizace, resp. pozdního vydání.

DALŠÍ REFERENCE

02_Ceps