Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Označovaná také jako kogenerace, je energeticky a ekonomicky efektivní způsob výroby elektřiny a tepla, při kterém dochází k vysokému využití energie v palivu.

Kogenerace může být tedy způsobem k vyřešení energetických potřeb ne jenom průmyslových podniků, ale také hotelů, nemocnic, aquaparků a dalších energeticky náročných odvětví.

Realizace vlastního zdroje představuje komplexní úlohu, zahrnující řadu úskalí, ať jde o financování, získání veřejnoprávních povolení, výběr dodavatele nebo získání investiční či provozní podpory.

Vzhledem k našim dlouhodobým zkušenostem v přípravě a vedení energetických projektů jsme připraveni pomoci v jakékoliv fázi realizace Vašeho záměru.

NABÍZÍME

Komplexní zajištění přípravy

Pro kvalifikované rozhodnutí o realizaci kombinovaného zdroje výroby elektřiny a tepla je třeba především:

  • Ověřit proveditelnost záměru
  • Posoudit všechny potřebné souvislosti, ekonomické, technické, právní aj.

Cílem je zhodnocení, za jakých podmínek je výstavba zdroje proveditelná především z ekonomického a technického hlediska. Podstatným parametrem je zajištění financování konkrétního záměru.

Podpora při zajištění financování (dotace, bankovní úvěry)

  • Nabízíme podporu v oblasti zajištění financování, a to jak formou bankovních úvěrů, tak podporu v oblasti zajištění financování z dotačních programů (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, aj.)

Podpora při realizaci

  • Nabízíme podporu při realizaci zdroje, především audit průběhu výstavby a čerpání, který vyžadují financující instituce
  • Podpora při uvádění do provozu

REFERENCE

c-energy-logo

Teplárna

Projekt pro teplárnu společnosti Plzeňská teplárenská byl na republikové úrovni jedinečný. Posoudili jsme technickou a finanční proveditelnost rozšíření teplárny.

ceska-rafinerska-logo

Průmyslové podniky

Studie příležitosti výstavby kogeneračního zdroje v lokalitě Litvínov.

cogen-logo

Ostatní

Studie potenciálu KVET v ČR mapující možnost rozvoje kogenerační výroby v podmínkách ČR.

DALŠÍ REFERENCE

Electricite_de_France.svg
press-centrum-ke-stazeni-logo-cez
02_Ceps
tta