Klasická energetika

Klasická energetika

Klasická energetika

je stále jedním ze základních pilířů české energetiky.

Spalovací zdroje jsou značně ovlivňovány intenzivní snahou o dekarbonizaci a zvýšení energetické účinnosti. Stávající zdroje je nutné ekologizovat, potenciální nové zdroje musí splňovat přísné provozní parametry podle nejlepších dostupných technik (BAT).

Velký vliv na provoz těchto zdrojů má rovněž měnící se prostředí energetiky, přičemž rozhodujícími faktory jsou velkoobchodní cena elektřiny, dostupnost a cena paliv a politika v oblasti ochrany klimatu. Pro ekonomickou efektivnost zdroje je tak nezbytné průběžně provádět optimalizace nákladů, provozu a údržby a vyhledávat a zavádět efektivní úsporná opatření. S postupným rozvojem intermitentní výroby rostou nároky na flexibilitu klasických zdrojů.

Naše společnost se dlouhodobě zabývá strategickým poradenstvím se zaměřením na projekty přípravy nových zdrojů, návrhy nákladové a provozní optimalizace, návrhy ekologizace stávajících zdrojů. Specializujeme se zejména na oblast koncepčního návrhu technických řešení, poradenství v oblasti veřejnoprávního povolování, dodavatelského systému, financování, ekonomické analýzy a řízení a koordinaci projektu.

Díky dlouhodobým zkušenostem v přípravě a vedení projektů v oblasti klasické energetiky jsme schopni nabídnout naše služby v jakékoliv fázi realizace Vašeho záměru.

NABÍZÍME

 • Řízení a koordinace projektu
 • Posouzení stavu projektu
 • Komplexní posouzení záměru
 • Optimalizace nákladů, provozu a údržby
 • Podpora smluvního zajištění projektu
 • Zpracování předběžné studie proveditelnost, studie proveditelnosti
 • Podpora při veřejnoprávním projednání (územní řízení, stavební povolení, EIA, integrované povolení)
 • Návrh investičního modelu
 • Návrh struktury financování projektu včetně zajištění dotačního managementu
 • Podpora investora nebo financující instituce při realizaci
 • Poradenství v oblasti poskytování podpůrných služeb (PpS)
 • Podpora při výběrových řízeních

REFERENCE

Našimi klienty jsou společnosti, které připravují nebo provozují klasické energetické zdroje, a dále instituce financující záměry obnovy, rozvoje a ekologizace energetických zařízení.

czech-coal-logo

Nový uhelný zdroj v lokalitě Hrabák

Koncepční studie projektu v předpřípravné fázi výstavby uhelného zdroje 660 MW v lokalitě Hrabák.

cez-logo

Nový paroplynový zdroj v elektrárně Počerady

Studie proveditelnosti paroplynové elektrárny Počerady.

c-energy-logo

Ekologizace zdroje Planá nad Lužnicí

Technický poradce v přípravě a technický dozor financující instituce při ekologizaci a obnově zdroje Planá nad Lužnicí.

DALŠÍ REFERENCE

plzenska-teplarenska
teplarna-ceske-budejovice
logo-skoenergo1-300x203
teplarna_strakonice