Jaderná energetika

Jaderná energetika

Jaderná energetika

je velmi specifickým oborem energetiky, na který se díky předchozím znalostem a zkušenostem zaměřujeme již od založení naší společnosti.

Naše aktivity se týkají zejména přípravy nových jaderných zdrojů. Specializujeme se především na oblast veřejnoprávního povolování, dodavatelský systém, financování, ekonomickou analýzu a řízení a koordinaci projektu.

Máme jedinečné zkušenosti ze současných projektů přípravy a realizace nových jaderných zdrojů v České republice a na Slovensku. Spolupracovali jsme na studii proveditelnosti nového jaderného zdroje v Temelíně, v Dukovanech a v Jaslovských Bohunicích, dále na přípravných činnostech v rámci výběrového řízení na dodavatele nového jaderného zdroje v Temelíně i na některých kontrolních a akvizičních aktivitách v rámci realizace nového jaderného zdroje v Mochovcích.

Pokud jde o provozované zdroje, vypracovali jsme studie pro modernizaci JE Dukovany, nákladové analýzy JE Dukovany a podíleli jsme se na realizaci JE Mochovce 1 a 2.

Vzhledem k našim dlouhodobým zkušenostem v přípravě a vedení projektů v oblasti jaderné energetiky jsme připraveni pomoci v jakékoliv fázi realizace Vašeho záměru.

NABÍZÍME

Činnosti v přípravné fázi projektu (kromě technické části)

  • Řízení a koordinace projektu
  • Studie proveditelnosti
  • Poptávková dokumentace (finanční, ekonomická a obchodní oblast)
  • Manuál pro hodnocení nabídek (ekonomická část hodnocení nabídek)
  • Návrh investičního modelu
  • Návrh struktury financování projektu

Podpora při realizaci projektu

  • Posouzení stavu projektu

REFERENCE

Našimi klienty jsou společnosti, které připravují nebo provozují jaderné zdroje v ČR a na Slovensku.

jess-logo

Nový jaderný zdroj na Slovensku

Studie proveditelnosti výstavby nového jaderného zdroje v Jaslovských Bohunicích.

cez-logo

Nový jaderný zdroj v České republice

Činnosti v přípravné fázi projektu výstavby 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín – spolupráce na studii proveditelnosti a při přípravě výběrového řízení (poptávková dokumentace a manuál pro hodnocení nabídek).

eph-logo

JE Mochovce 3,4 - akvizice

Technická podpora – expertní a poradenské služby v rámci akvizice mezi společnostmi EPH a ENEL.

DALŠÍ REFERENCE

epresario
skoda
ujv