Identifikační údaje

Název: Euroenergy, spol. s r. o.

Sídlo: Švédská 22, 150 00, Praha 5

IČO: 45797340

DIČ: CZ45797340

Společnost Euroenergy je zaregistrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11637.

Název a logo Euroenergy jsou ochrannou známkou registrovanou firmou Euroenergy, spol. s r.o (číslo spisu/zápisu 460666/302274).