Fúze a akvizice (M&A)

Fúze a akvizice

Fúze a akvizice

Energetika v ČR prochází v současné době zásadními změnami. Významný odklon k decentrální energetice vede ke zvyšování počtu subjektů působících na českém energetickém trhu. To vytváří příležitosti pro optimalizaci či restrukturalizaci výrobních zdrojů jednotlivých subjektů. Zároveň velké energetické skupiny projevují zájem o rozšíření jejich výrobního portfolia o elektrárny využívající obnovitelné zdroje.

Na takovém trhu může prodávající/kupující při dostatečném úsilí, know-how a znalosti specifických podmínek českého trhu dosáhnout výhodnějších podmínek. Euroenergy má dostatečné předpoklady a zkušenosti pro poradenství v oblasti M&A a proto poskytuje činnosti poradce jak na straně prodávajícího, tak na straně kupujícího.

NABÍZÍME

Euroenergy obvykle působí v roli poradce pro prodávajícího nebo kupujícího. Tyto činnosti zahrnují především:

  • Stanovení strategie a procesu M&A
  • Příprava investičního memoranda/Vypracovaní investičního teaseru
  • Identifikace a oslovení potenciálních kupujících/prodávajících
  • Oceňování společností
  • Modelování vývoje společností a sektoru
  • Zpracování due diligence pro financující instituce
  • Předpovědi trendů vývoje nákladů a cen energie
  • Zpracování podkladových analýz
  • Ohodnocování majetku společností

REFERENCE

Našimi klienty jsou významné společnosti z oblasti energetiky (provozovatelé obnovitelných zdrojů, velké energetické skupiny, finanční investoři aj.)

non-specified-logo

Podpora investora při nákupu energetických zdrojů

Předmětem projektu bylo poskytnutí podpory potenciálnímu kupujícímu při přípravě akvizice energetických zdrojů. Projekt zahrnoval především analýzu tržního prostředí energetických komodit v ČR, analýzu environmentálních omezení v oblasti emisí znečišťujících látek do ovzduší, analýzu regulačních opatření a scénáře vývoje cen elektřiny a povolenek.

citibank-logo

Technická due diligence provozovatele zdroje na biomasu

Z důvodu uvažovaného prodeje energetické společnosti jsme zpracovali due diligence, která zahrnovala popis současného stavu společnosti i stavu energetického zdroje spalujícího biomasu. Posouzení způsobu provozování zdroje, legislativního prostředí pro další rozvoj, dodavatelsko-odběratelských vztahů a ocenění technických rizik pro další provoz zdroje.

lumen-logo

Akvizice lokálních distribučních soustav

Předmětem projektu byla analýza a zhodnocení stávajícího stavu a budoucího vývoje několika lokálních distribučních soustav. Analýza sloužila jako podklad pro akvizici těchto aktiv.

DALŠÍ REFERENCE

pre-logo
rfb
eph