Ekonomika a financování projektů v energetice

ekonomika a financování projektů v energetice

Ekonomika a financování projektů v energetice

je důležitou oblastí, která rozhoduje o realizaci/opuštění záměru, průběhu jeho implementace i o období po dokončení záměru respektive jeho uvedení do provozu.

Naše společnost se zaměřuje na ekonomiku a financování projektů ve vazbě na projektové řízení. V rámci přípravy projektů navrhujeme v oblasti financování takové postupy, které vedou k úspěšné realizaci projektu/nového zdroje. Prostřednictvím ekonomické analýzy ověřujeme ekonomiku a proveditelnost projektu a budoucího zdroje.

Máme zkušenosti z celé řady přípravných projektů nových zdrojů a obnovy stávajících zdrojů. Součástí těchto projektů bylo zpracování studie proveditelnosti, která ověřovala záměry ze všech nezbytných hledisek, včetně financování a ekonomiky projektu.

Provádíme také posuzování projektů v realizaci a roční hodnocení již realizovaných projektů pro financující instituce (zejména v oblasti obnovitelných zdrojů).

Pro naše klienty zpracováváme predikce cen, nákladové analýzy, oceňování majetku.

NABÍZÍME

  • Ekonomické modely a analýzy
  • Nákladové analýzy
  • Návrh financování
  • Oceňování majetku
  • Predikce cen

REFERENCE

Našimi klienty jsou společnosti, které připravují a provozují obnovitelné zdroje, dále klienti z oblasti klasické a jaderné energetiky, provozovatelé distribučních a přenosových soustav, banky a ostatní výrobci (např. teplárny).

logo-skoenergo1-300x203

Studie proveditelnosti elektrokotle pro PpS

Studie zaměřená na posouzení možnosti instalace elektrokotle v provozu teplárny ŠKO-ENERGY, který by byl využíván na poskytování podpůrných služeb. Součástí studie byl návrh financování projektu a ekonomická analýza.

sako-brno-logo

Nákladová analýza a cenotvorba energetického využití odpadu v SAKO Brno

Studie zahrnující popis současného stavu cenotvorby, analýzu legislativního prostředí v oblasti dělení nákladů KVET a návrh metodiky pro analýzu členění nákladů ve spalovně.

reiffeisen-bank-logo

Roční hodnocení projektu výstavby fotovoltaické elektrárny

Zpracování ročního hodnocení projektu pro potřeby financují instituce z pohledu technologického řešení a jeho rizik, provozování elektrárny, plnění smlouvy o dílo a smlouvy o úvěru, přehledu investic a oprav, ročních provozních nákladů, tvorby rezerv, posouzení stávajícího stavu elektrárny a ověření naplnění předpokládaného plánu výroby.

DALŠÍ REFERENCE

press-centrum-ke-stazeni-logo-cez
rwe
teplarna_kyjov