Ekologické aspekty energetiky

Ekologické aspekty energetiky

Ekologické aspekty energetiky

Energetika je úzce spjata s životním prostředím, protože jej svou činností bezprostředně ovlivňuje. Ve všech oblastech spojených s energetikou od těžby paliv, přes jejich konverzi, dopravu a konče spotřebou energie lze identifikovat environmentální aspekty.

Naše aktivity se týkají zejména podpory subjektů působících v energetice, na které jsou kladeny stále striktnější environmentální požadavky.

Specializujeme se především na návrhy řešení a strategickou podporu provozovatelů, kteří jsou vystaveni výzvám v podobě plnění environmentálních standardů.

NABÍZÍME

Činnosti

  • Vyhodnocení dopadů zpřísňujících se environmentálních požadavků na provozované zdroje (BAT – Best Available Techniques)
  • Tvorba strategie pro dotčené subjekty v návaznosti na plnění environmentálních standardů
  • Posouzení potřeby investic do ekologizačních opatření
  • Sledování aktuálního dění a trendů v oblasti Enviromentální politiky EU

Podpora

  • Podpora při zajištění finančních prostředků na ekologizační opatření z dotačních titulů
  • Podpora při změně integrovaného povolení
  • Podpora při získání výjimky z plnění BAT (na základě zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci)

REFERENCE

Našimi klienty jsou zejména společnosti, které připravují nebo provozují spalovací zdroje v ČR a na Slovensku.

plte-logo

Dlouhodobé zajištění dodávek tepla

Cílem studie bylo stanovit rámcová doporučení pro udržení bezpečné, spolehlivé a cenově konkurenceschopné výroby a dodávky tepla prostřednictví systému dálkového vytápění.

c-energy-logo

Ekologizace teplárny Planá nad Lužnicí

Zhodnocení rekonstrukce teplárny Planá pro financující instituci zahrnující úvodní posouzení, průběh realizace i finální posouzení dokončení rekonstrukce.

teplara-ceskebudejovice-logo

Posouzení strategie Teplárny České Budějovice

Posouzení strategie provozování teplárenského zdroje včetně zhodnocení dopadu Směrnice EP a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích.

DALŠÍ REFERENCE

tta
ote-logo
logo-skoenergo1-300x203
teplarna_strakonice